Analyse og
kommunikasjon.
Vi hjelper virksomheter med å ta en posisjon i samfunnet og i menneskers liv.

Kime er et ledende rådgivningsmiljø innen strategi, PR og kommunikasjon. Vi er eksperter på analyse, strategi og tiltak som bygger troverdighet og omdømme.

Sammen med Kruse Larsen og Pressure, utgjør vi Norges ledende byrågruppe innen strategisk kommunikasjon.

Våre tjenester

Analyse

Vi leverer analyser som faktisk skaper verdi, og gir tydelige råd om hvordan du kan styrke omdømmet og merkevaren din.

Omdømmeundersøkelser

I Kime baserer vi vår tilnærming på skreddersøm, i kombinasjon med validert omdømmeteori. Vi måler omdømme både i befolkningen og blant ditt selskaps viktigste interessenter, inkludert de som kan være vanskelige å nå gjennom ordinære spørreundersøkelser.

Merkevareundersøkelser

Sterke merkevarer gir økt konkurransekraft. Basert på solid metodeforståelse gir vi deg beslutningsgrunnlaget som er nødvendig for å ta langsiktige og lønnsomme posisjoner i markedet.

Opinions-tracker

Vi tilbyr faste målinger som overvåker opinionens oppfatning av din virksomhet eller saker som er kritiske for din virksomhet.

Skreddersydde analyser

Basert på bred erfaring og metodeforståelse tilbyr vi også bedriftsspesifikke analyser som beslutningsstøtte for ledere og ledergrupper.

Kommunikasjon

Kime får ting til å skje. Derfor har vi et bredt spekter av tjenester innen kommunikasjon og PR.

Kommunikasjonsstrategi

Vi utvikler tydelige strategier for hva, hvor, når og til hvem du skal kommunisere. Våre rådgivere er eksperter i å lage strategier som lar seg omsette til handling.

Operativt PR- og kommunikasjonsarbeid

Vi hjelper selskaper å gjennomføre kommunikasjonsplanene sine, og bistår med alt fra pressearbeid og medieovervåking, til innhold, sosiale medier, annonsering og løpende rapportering.

Kreativitet og kampanjer

Kime-teamet står bak flere prisvinnende kampanjer, og kan levere konsepter som skaper engasjement og resultater.

Prosessledelse

Vi har lang erfaring med komplekse problemstillinger og virksomheter, og skreddersyr involverende prosesser for forankring og kvalitetssikring av strategi og planarbeid.

Krise- og mediehåndtering

Rask og god håndtering er avgjørende for å gjenreise tillit når en krise inntreffer. Vår rådgivning er basert på metodisk tilnærming, førstehånds erfaring og høy tilgjengelighet.

Innholdsproduksjon

Godt innhold er en avgjørende del av enhver kommunikasjonsplan. Vi kan produsere innhold til alle kanaler, enten det er tekst, visuelt, lyd eller levende bilder. Kime har også et bredt nettverk blant ledende produksjons- og utviklingsmiljøer, og kan prosjektlede leveranser fra A til Å.

Employer branding

Kampen om attraktiv arbeidskraft har aldri vært større. Vi hjelper din virksomhet med strategier og planer som gjør at du tiltrekker og beholder de riktige menneskene.

Finansiell kommunikasjon

Å bygge tillit hos investorer og andre finansielle interessenter krever troverdighet og tydelighet over tid. Vi kan bistå med strategi og operativt arbeid, som i forbindelse med transaksjoner og kapitalinnhentinger.

Leder- og internkommunikasjon

Ledere har et særlig viktig ansvar for virksomhetens kommunikasjon. Vi tilbyr råd, veiledning og planlegging til ledere og virksomheter innenfor lederkommunikasjon, internkommunikasjon, og endringskommunikasjon.

Foredrag og ordstyrer

Vi leverer faglige innlegg om omdømme, merkevare og posisjonering. Kime leder og fasiliteter også workshoper, seminarer og andre arenaer.

Aktuelt

Arkiv

Kunder

Se alle

I Kime er vi stolte over å ha åpne kundelister.

Rolf Ellingsen Aaneland

Kime ledes av Rolf Ellingsen Aaneland.

Aaneland er blant landets mest erfarne kommunikasjonsrådgivere, med en særskilt evne til å kombinere analyse og strategi for å skape resultater for kundene.

Før han startet Kime, har Aaneland hatt ledende stillinger i flere kommunikasjonsbyråer, og vært styreleder i bransjeforeningen KOMM. Han har ledet store strategiprosesser, håndtert kompliserte kriser og drevet politisk påvirkningsarbeid. Aaneland har også flere års erfaring som markedsanalytiker, og står bak flere prisvinnende kampanjer og kommunikasjonsarbeider, både i Norge og internasjonalt.

Aaneland er mye brukt som foredragsholder og konferansier.

raa@kime.no932 54 752

Bli en del av Kime?

Kime skal være landets mest lærerike og interessante arbeidsplass for talenter innen analyse, PR og kommunikasjonsstrategi. Hos oss stilles store krav, samtidig som du får mulighet til å jobbe med flere av landets skarpeste rådgivere og mest krevende problemstillinger.

Er du en av landets beste rådgivere eller kommunikatører? Eller har du en ambisjon om å bli det i fremtiden? Da hører vi gjerne fra deg.

Ta kontakt

Vi hjelper deg med å ta en posisjon i samfunnet.

Takk, din beskjed er sendt!
Oops! Something went wrong while submitting the form.